Ceredigion

TRO Reference Title Year
GI012 GORCHYMYN CYNGOR SIR CEREDIGION (LLEFYDD PARCIO ODDI AR Y STRYD) (CYDGRYNHOI) 2012 - HYSBYSIAD AMRYWIO 2021 / CEREDIGION COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2012 NOTICE OF VARIATION 2021 GORCHYMYN CYNGOR SIR CEREDIGION (LLEFYDD PARCIO ODDI AR Y STRYD) (CYDGRYNHOI) 2012 - HYSBYSIAD AMRYWIO 2021 / CEREDIGION COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2012 NOTICE OF VARIATION 2021 2021
GI011 GORCHYMYN CYNGOR SIR CEREDIGION (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLWYTHO A DADLWYTHO) 2019 (Y LANFA, ABERYSTWYTH) (GORCHYMYN DIWYGIO RHIF 3) 2021 / CEREDIGION COUNTY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND UNLOADING) ORDER 2019 (Y LANFA, ABERYSTWYTH) (AMENDMENT ORDER NO. 3) 2021 GORCHYMYN CYNGOR SIR CEREDIGION (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLWYTHO A DADLWYTHO) 2019 (Y LANFA, ABERYSTWYTH) (GORCHYMYN DIWYGIO RHIF 3) 2021 / CEREDIGION COUNTY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND UNLOADING) ORDER 2019 (Y LANFA, ABERYSTWYTH) (AMENDMENT ORDER NO. 3) 2021 2021
GI010 GORCHYMYN CYNGOR SIR CEREDIGION (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLWYTHO A DADLWYTHO) 2019 DRWY (FFYRDD AMRYWIOL)(GORCHYMYN DIWYGIO RHIF 1) 2020 / CEREDIGION COUNTY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND UNLOADING) ORDER 2019 (VARIOUS ROADS) (AMENDMENT ORDER NO. 1) 2020 GORCHYMYN CYNGOR SIR CEREDIGION (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLWYTHO A DADLWYTHO) 2019 DRWY (FFYRDD AMRYWIOL)(GORCHYMYN DIWYGIO RHIF 1) 2020 / CEREDIGION COUNTY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND UNLOADING) ORDER 2019 (VARIOUS ROADS) (AMENDMENT ORDER NO. 1) 2020 2020
GI009 GORCHYMYN CYNGOR SIR CEREDIGION (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLWYTHO A DADLWYTHO) 2019 / CEREDIGION COUNTY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND UNLOADING) ORDER 2019 GORCHYMYN CYNGOR SIR CEREDIGION (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLWYTHO A DADLWYTHO) 2019 / CEREDIGION COUNTY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND UNLOADING) ORDER 2019 2019
GI008 GORCHYMYN CYNGOR SIR CEREDIGION (LLEFYDD PARCIO ODDI ARY STRYD) (CYDGRYNHOI) 2012 (GORCHYMYN DIWYGIO 2) 2017 GORCHYMYN CYNGOR SIR CEREDIGION (LLEFYDD PARCIO ODDI ARY STRYD) (CYDGRYNHOI) 2012 (GORCHYMYN DIWYGIO 2) 2017 2017
GI007 CEREDIGION COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2012 (AMENDMENT ORDER 2) 2017 CEREDIGION COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2012 (AMENDMENT ORDER 2) 2017 2017
GI006 CEREDIGION COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2012 (AMENDMENT ORDER 1) 2014 CEREDIGION COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2012 (AMENDMENT ORDER 1) 2014 2014
GI005 CEREDIGION COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2012 NOTICE OF VARIATION 2014 CEREDIGION COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2012 NOTICE OF VARIATION 2014 2014
GI004 Revoked - THE CEREDIGION COUNTY COUNCIL (VARIOUS ROADS, CARDIGAN, CEREDIGION) (24 HOUR CLEARWAY) ORDER 2014 Revoked - THE CEREDIGION COUNTY COUNCIL (VARIOUS ROADS, CARDIGAN, CEREDIGION) (24 HOUR CLEARWAY) ORDER 2014 2014
GI003 Revoked - THE CEREDIGION COUNTY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND UNLOADING) (CONSOLIDATION) ORDER 2012 (AMENDMENT ORDER NO 1) 2013 Revoked - THE CEREDIGION COUNTY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND UNLOADING) (CONSOLIDATION) ORDER 2012 (AMENDMENT ORDER NO 1) 2013 2013
GI002 CEREDIGION COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2012 CEREDIGION COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2012 2012
GI001 Revoked - CEREDIGION COUNTY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND UNLOADING) (CONSOLIDATION) ORDER 2012 Revoked - CEREDIGION COUNTY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND UNLOADING) (CONSOLIDATION) ORDER 2012 2012