Ceredigion

View the Standard Documents for Ceredigion

Ref No Title Year
GI12 GORCHYMYN CYNGOR SIR CEREDIGION (LLEFYDD PARCIO ODDI AR Y STRYD) (CYDGRYNHOI) 2012 - HYSBYSIAD AMRYWIO 2021 / CEREDIGION COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2012 NOTICE OF VARIATION 2021 2021
GI11 GORCHYMYN CYNGOR SIR CEREDIGION (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLWYTHO A DADLWYTHO) 2019 (Y LANFA, ABERYSTWYTH) (GORCHYMYN DIWYGIO RHIF 3) 2021 / CEREDIGION COUNTY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND UNLOADING) ORDER 2019 (Y LANFA, ABERYSTWYTH) (AMENDMENT ORDER NO. 3) 2021 2021
GI10 GORCHYMYN CYNGOR SIR CEREDIGION (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLWYTHO A DADLWYTHO) 2019 DRWY (FFYRDD AMRYWIOL)(GORCHYMYN DIWYGIO RHIF 1) 2020 / CEREDIGION COUNTY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND UNLOADING) ORDER 2019 (VARIOUS ROADS) (AMENDMENT ORDER NO. 1) 2020 2020
GI09 GORCHYMYN CYNGOR SIR CEREDIGION (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLWYTHO A DADLWYTHO) 2019 / CEREDIGION COUNTY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND UNLOADING) ORDER 2019 2019
GI08 GORCHYMYN CYNGOR SIR CEREDIGION (LLEFYDD PARCIO ODDI ARY STRYD) (CYDGRYNHOI) 2012 (GORCHYMYN DIWYGIO 2) 2017 2017
GI07 CEREDIGION COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2012 (AMENDMENT ORDER 2) 2017 2017
GI06 CEREDIGION COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2012 (AMENDMENT ORDER 1) 2014 2014
GI05 CEREDIGION COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2012 NOTICE OF VARIATION 2014 2014
GI04 Revoked - THE CEREDIGION COUNTY COUNCIL (VARIOUS ROADS, CARDIGAN, CEREDIGION) (24 HOUR CLEARWAY) ORDER 2014 2014
GI03 Revoked - THE CEREDIGION COUNTY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND UNLOADING) (CONSOLIDATION) ORDER 2012 (AMENDMENT ORDER NO 1) 2013 2013
GI02 CEREDIGION COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2012 2012
GI01 Revoked - CEREDIGION COUNTY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND UNLOADING) (CONSOLIDATION) ORDER 2012 2012